Udestue, nedrivning og genopbygning:

Foto og tekst: Ole.Udestuen synger på sidste vers.


Om lidt går nedrivningsholdet i gang.


Blomsterne sørgede Lis for at grave op.


Blomsterne er væk, ruderne er væk og tagpladerne ryger ud over siden.


Det er Hans, der er hygger sig med pladerne, efter jeg har frigjort dem alle fra tagåsene.


Der kan I se, Hans bruger ikke engang værktøj.


Mogens er klar til at gå i gang med det syd-øslige hjørne, efter at han har boltet tagspær løse.


Nu er det ved at være for sent at fortryde.


Hans med den sidste søjle.
Stolperne var iøvrigt placeret i rigtig god dybde!


Lis! Kom og se, hvad jeg har trukket op.


Nu nedrivningen stort set slut.


Hans og Mogens drager af med det allersidste læs.


Nu er godset vel forsvarligt spændt fast!


Midlertidig nedløb til rengnvandstønden, måtte jeg lige fixe.


Lis har de røde udesutter klar, men hun er ikke meget for at gå de autoriserede veje når der skal hentes øl.
Men hvad er nu det, -et svigt i nedbrydningsarbejdet.
Der sidder jo kabelclips under døren og det sorte TV-kabel hænger og dingler.


Men bortset fra ovenstående er der nu klar til "De rigtige håndværkere", som skal montere vinduesrammer tag og meget mere.


Der blev jo lidt glas ud af det hele, så jeg er blevet lovet nogle stykker til vores drivhus.


Gulvet er dækket over. Balasten er blomster!
Og nu ser det næsten ud som projektet er afsluttet.


Så er opførelsen af udestuen begyndt.
Bundrammen er lagt og betonen er ved at hærde.


Nu har Lis lidt at se til senere, når der skal sås blomster med mere.


De aftalte to kvadratmeter af gulvet er væk. Udestuen bliver nu en forholdsvis enkel konstruktion.


Opstillingen af den nye udestue, går planmæssigt. Her er skydedøren og de øvrige facadeelementer på plads.


Byggeriet beundres.


Det er lidt ærgerligt, at de har lovet regnvejr på mandag, så er det lidt surt at være håndværker i det fri.


Og manden gik ud efter øl.......


Stormsikringen af tagplader kontrolleres inden weekenden.
Det ser solidt ud.


Ups, nu er det hele færdigt, og rengøringsholdet slider i det.


Det hele ser rigtig godt ud. Taget er selvfølgelig tæt, også under storm og regn i denne uge.


Vinduespudseren er i gang og jeg har fået lov til at være med.


Det er altså fine, enkle samlinger alle steder.
At mureren har fået bøjet muresnoren i sin tid, det kan tømmeren ikke gøre for.


Udestuen i sit rette element: Solskin!


Fortsættes.......(Vi mangler lige ibrugtagningen).

Nu er den her! (Fortsættelsen altså).


Hans prøver at få startet grillen, med en pind!
Udestuen ses i baggrunden.


Rødvinen er klar.
Læg også mærke til den indvendige side af udestuen.


Og græsset er kommet op i det reparerede område ved dørpartiet.


Hans har været flittig i det fine forårsvejr og har udført det sidste malerarbejde.
- og Lis står for beplantningen langs soklen.


Slut på dette lille ny afsnit.
Måske kommer der senere billeder, hvor der er lidt flere personer på.